İşveren Sorumluluk Sigortaları

///İşveren Sorumluluk Sigortaları
İşveren Sorumluluk Sigortaları2018-12-23T21:30:20+00:00

Günümüz şartlarında her gün duyduğumuz iş kazaları veya meslek hastalığından kaynaklanan ölümler neticesinde işveren sorumluluk poliçesi daha bir önem kazanmaktadır.

İşveren sorumluluk poliçesi ile işyerinde çalışan elemanlarınızın başına gelecek herhangi bir olayda SGK nın üzerinde kalan kısımda sorumluluğunuzu karşılayan bir poliçedir. İşveren sorumluk poliçesinde ister işyerinde çalışan elemanınızın ister hak sahiplerinin size karşı açacağı sgk nın üzerinde kalan kısım ve bunun dışında kalan kısımlar için tazminat taleplerini karşılanır.

İşveren sorumluluk poliçesi ile işverene dava açılması durumunda mahkeme masrafları ile avukatlık masrafları bu poliçe kapsamında ödenmektedir.

Aşağıdaki hallerde sigortacı ile özel bir anlaşma ile poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir. Eğer aralarında özel bir sözleşme olmazsa bu haller poliçe kapsamı dışındadır.

  • İşçilerin işverence sağlanan bir servisle toplu olarak taşınmaları sırasında meydana gelen zararlar ,
  • İşçilerin görev icabı başka bir yere gönderilmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları ,
  • Meslek haslalıkları
  • Manevi tazminat talepleri

İşveren sorumluluk poliçesi aksi belirtilmediği taktirde Türkiye saati ile gündüz 12.00 de başlayıp yine 12.00 de bitmektedir.