Yabancı Sağlık Sigortası

///Yabancı Sağlık Sigortası
Yabancı Sağlık Sigortası2018-12-23T20:24:39+00:00

Yabancı sağlık sigortası Türkiye de ikamet etmek isteyen kişilere göç idaresi tarafından zorunlu olarak yaptırılması gereken bir poliçedir. Göç idaresine gitmeden önce yabancı uyruklu kişiler bu poliçeyi yaptırmak zorundadırlar. Zorunlu bir poliçe olmasından dolayı isteğe göre iptal edilememektedir. Poliçe iptalinin talep edilmesi halinde poliçe iptali için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yabancı sağlık sigortası ile poliçe başlangıcından sonra meydana gelen hastalıklar sigorta kapsamındadır. Poliçe öncesine dayanan hastalıklar kapsam dışındadır.

Yabancı sağlık sigortası anlaşmalı olan hastanelerde ve bu hastanelerin yabancı sağlıkla ilgili olarak anlaşmalı olan bölümlerinde geçmektedir.

Yabancı uyruklu sağlık sigortası 64 yaşın üzerindeki kişilere yapılmamaktadır. 54 yaşın üzerinde sigortalanmak isteyen kişilerden bir takım bilgi talep edilebilmektedir. 18 yaşından küçük çocuklar tek başlarına yabancı uyruklu sağlık sigortası kapsamında sigortalanamamaktadır. Bu çocuklar ebeveynleri ile poliçe kapsamına alınabilmektedir.

Yabancı uyruklu sağlık sigortası teminatları

  • Doktor muayene
  • İlaç giderleri
  • Görüntüleme hizmetleri
  • Laboratuar hizmetleri
  • Cerrahi yatış
  • Medikal yatış
  • Oda – yemek – refakat ( yıllık 180 gün )
  • Diyaliz
  • Küçük müdahale