Montaj All Risk Sigortası

Montaj All Risk Sigortası2018-12-24T01:40:57+00:00

Montaj all risk sigortası inşaatı tamamlanmış olan binaların fabrikaların yada sanayi gibi yapıların mekanik yada elektriksel işlemlerinin montajı sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kayıp yada hasarı teminat altına alarak sizlere güvence sağlayan bir poliçedir.

Montaj all risk sigortalarında sigorta bedeli sözleşme bedeli olmalıdır. Montajı yapılacak ünitelerin sigorta masrafları varsa gümrük vergileri nakliye navlun işçilik montaj ve işletmeye alma giderlerinin toplamı sigorta bedelini oluşturmaktadır.

Montaj all risk sigortası inşaat sigortası ile birlikte hem inşaatı hem de montajı kapsıyorsa bu inşaat montaj sigortası ile ifade edilmektedir.

Montaj all risk sigortaları montajın başından sonuna kadar geçen sürede montaja özgü ani beklenmedik sebeplerle ortaya çıkan hasarlar teminat altına alınır. Bunun yanı sıra

  • Doğal afetler ( deprem , sel , seylap, toprak kayması )
  • Yangın yıldırım infilak
  • Hırsızlık

Vb. bunlardan oluşacak hasarlarda teminat altına alınır.

Montaj all risk sigortası tek bir poliçede birçok riski toplamaktadır ve sizlere güvence sunmaktadır.