İnşaat All Risk Sigortası

///İnşaat All Risk Sigortası
İnşaat All Risk Sigortası2018-12-23T22:03:59+00:00

İnşaat all risk poliçesi ile inşaatın başlangıcından bitimine kadar geçen sürede meydana gelebilecek bir hasar teminat altına alınmaktadır. İnşaat all risk poliçesi önceden bilinmeyen ani beklenmedik bir durumda inşaat sahasında meydana gelebilecek hasarları güvence altına alır.

İnşaat all risk sigortası yaptırmanız için inşaatın başlamamış olması gerekmektedir. İnşaatın başlangıcından bitimine kadar geçen sürede meydana gelebilecek hasarlar bu poliçe kapsamında poliçe limitleri oranında değerlendirilmektedir. İnşaat all risk sigortalarına talep edilmesi durumunda bakım süresi de isteğe bağlı olarak eklenebilmektedir.

İnşaat all risk poliçelerine ek sözleşme ile teminata aşağıdaki maddelerde eklenebilir ;

  • İş makinaları ve ekipmanları
  • Üçüncü şahısların malına ve canına gelebilecek zararlar
  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Şantiye barakaları şantiye tesisleri
  • Grev terör lokavt halk hareketleri
  • Bakım devresi