Bireysel Sağlık Sigortaları

///Bireysel Sağlık Sigortaları
Bireysel Sağlık Sigortaları2018-12-26T11:20:18+00:00

Sağlığımız en kıymetli varlığımızdır. Her uygun bütçeye göre sağlık sigortası yaptırarak sizde sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Özel sağlık sigortası ile hastane seçimi ve doktor seçimini kendiniz yapabilirsiniz.

Bireysel sağlık sigortası ile seçmiş olduğunuz paketlere göre anlaşmalı yada anlaşmasız hastanelerde doktorlarda eczanelerden yaralanabilirsiniz. Bireysel sağlık sigortası ile yurt dışı teminatları da sağlanmaktadır.

Bireysel sağlık sigortalarında önceden gelen hastalıklar kapsam dışıdır. Ama poliçe başladıktan meydana gelen hastalıklarınız poliçe öncesine dayana bir teşhis yoksa poliçe kapsamında olacaktır. Ameliyatlarda bekleme süresi bulunmaktadır. Ancak aciliyet bildiren kanser , kalp vb gibi hastalıklarda bekleme süresi bulunmamaktadır.

Bireysel sağlık sigortaları yatışlı tedavi teminatlı poliçeler veya yatışlı ayakta tedavi teminatlı poliçeler olmak üzere iki grupta sınıflandırılabilir.

Yatışlı tedavi teminatları % 100 karşılanmaktadır.

 • Ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım ( vaka başı maks. 90 gün )
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz

Ayakta tedavi teminatları teminat limitleri dahilinde ödenmektedir.

 • Doktor muayene
 • İlaç ayakta
 • Tanı ayakta
 • Fizik tedavi
 • Menopoz*
 • Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
 • Doğum mutad kontrolleri
 • Kontrol mamografisi*
 • Psa*
 • Kolonoskopi*

Bireysel sağlık sigortalarında teminatlar ve ödeme şekilleri poliçe türlerine göre değişmektedir.