Zorunlu Deprem Sigortası

///Zorunlu Deprem Sigortası
Zorunlu Deprem Sigortası2018-12-23T19:58:16+00:00

18.05.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6305 sayılı “Afet Sigortaları Kanunu” gereğince 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Zorunlu bir sigorta olan DASK ( zorunlu deprem sigortası ) binalarda deprem ve depreme bağlı olarak meydana gelen zararları güvence altına alan bir poliçedir. Bu poliçe ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın , infilak , tsunami, yer kaymasının sigortalı konutta neden olacağı hasarlar Doğal Afet Sigortaları Kurumu  ( DASK ) tarafından teminat altına alınmaktadır.

Deprem sigortası zorunlu bir poliçe olup elektrik ve su aboneliklerinde , tapu işlemlerinde ilgili konuta ait zorunlu deprem sigortası kontrol edilmektedir.

Poliçe teminatındaki binalar

 • Tapuya kayıtlı mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 sayılı kat mülkiyeti kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binalar içinde bulunan ticarethane bürolar
 • Kat irtifakı tesis edilen binalar
 • Tapu da arsa olarak gözüken binalar
 • Kredi ile yapılan binalar
 • Tapu ihtisası henüz yapılmamış kooperatif evleri

Poliçe teminatı dışında kalan binalar

 • Kamu hizmet binaları
 • Köy yerleşik alanlarında bulunan binalar
 • Tamamı ticari ve sınai amaçlı kullanılan binalar
 • Yetkili kurumlar tarafından yıkılmasına karar verilen binalar
 • Mesken olarak kullanımına uygun olmayan metruk binalar